Kinderbijbel HSV

 

Verschenen november 2018, inmiddels 3de druk!

Wat een zegen om te mogen werken aan deze prachtige bijbel! Sinds ik tot geloof ben gekomen, enkele jaren geleden, zijn dit soort opdrachten op mijn tekentafel beland. Met deze Kinderbijbel in Herziene Statenvertaling als mooiste opdracht tot nu toe, waarin werk en geloof samenkomen. Hoe mooi om aan het werk te zijn en tegelijk bijbelkennis op te doen en stille tijd te kunnen houden. Dankbaar om mijn, van Hem gekregen, talent in te mogen zetten voor Zijn levend woord!” – Marjolein Hund 

Over het boek:

In de drukte van het gezinsleven is de gezamenlijke bijbellezing een belangrijk en waardevol rustpunt. Een goede kinderbijbel met mooie illustraties en passende verhalen helpt jonge kinderen aandacht te hebben voor Gods Woord. De Kinderbijbel bij de Herziene Statenvertaling bevat 150 verhalen uit het Oude en Nieuwe Testament. De verhalen van deze kinderbijbel liggen dichtbij de Herziene Statenvertaling en zijn prettig om voor te lezen. De warme sfeervolle illustraties brengen de tijd van de Bijbel prachtig tot leven. Naast de verhalen vind je ook bijbelteksten om te leren, vragen om over door te praten en kernwoorden die uitleg geven en een citaat uit de Herziene Statenvertaling.

Bij elk verhaal:

– Beeldende verhalen met aandacht voor de beleving van kinderen

– Bij elk verhaal een uitgewerkte illustratie die het verhaal versterkt

– Volgt de lijn van de bijbelse geschiedenis

– Vragen bij het verhaal helpen om goed te luisteren en samen door te praten

De teksten zijn geschreven door Liesbeth van Binsbergen, Roland Kalkman en Willemijn de Weerd. Nieske Selles is de hoofdredacteur. Naast de verhalen vind je ook bijbelteksten om te leren, vragen om over door te praten en kernwoorden die uitleg geven. Met deze Kinderbijbel lees je als gezin niet alleen de bekende verhalen, maar volg je de hele lijn van de geschiedenis van Gods volk in de Bijbel. Het geheel van deze kinderbijbel kenmerkt zich door aandacht voor de doorgaande lijn van de heilsgeschiedenis. Bij een aantal verhalen wordt een kernwoord uit de geloofsleer uitgelegd, zoals hoop, bekering, wonder.

Kinderbijbel bij de Herziene Statenvertaling, ISBN 9789065394385, uitgeverij Royal Jongbloed

De HSV Kinderbijbel: Nu ook in kleine delen als mini prentenboekjes te koop:

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Beloningskaarten en ansichtkaarten met illustraties uit de HSV Kinderbijbel:
Van de illustraties uit de HSV Kinderbijbel zijn kaarten gemaakt! Elke set bevat 16 verschillende kaarten waar in ieder geval de Goede Herder, Noach. Mozes en Samuel op afgebeeld zijn. Deze sets zijn er in 2 formaten namelijk A4 en op A6 ansichtkaart.

Deze kun je als belonings- of felicitatiekaart voor op school of in de kerk gebruiken, of natuurlijk als ansichtkaart om iemand te bemoedigen. Lijst ze in en hang ze op! Kaarten zijn verkrijgbaar op formaat A4 en op A6 formaat.

Deze kaartensets zijn te koop via mijn webshop: www.opzoeknaarruach.nl/shop

A4 formaat set = Van €14,50 nu voor € 9,50 – deze kaarten hebben een blanco achterkant.
A6 ansichtkaartenset = Van €9,50 nu voor € 4,50 – deze kaarten hebben op de achterkant schrijfruimte + voorgedrukte lijntjes voor adres en postzegel.
(Prijzen zijn exclusief verzendkosten. Bestel je €22,50,- of meer, dan gratis verzonden.)

ILLUSTRATIES


RECENSIES


Recensie EO Visie, 16-01-2019

Een goede kinderbijbel is een prachtige manier om jonge kinderen bekend te maken met de inhoud van Gods Woord. De verhalen in deze kloeke, fraai geïllustreerde uitgave liggen dicht bij de Herziene Statenvertaling en lenen zich prima om voor te lezen. Bijvoorbeeld aan tafel in het gezin. Mooi en verrassend is dat er ook gedeelten aan de orde komen die je zelden in kinderbijbels aantreft. Maar liefst 150 verhalen, inclusief vragen om over door te praten én uitleg van Bijbelse kernwoorden. Voor kinderen van pakweg 6 tot 8 jaar. – geschreven door redacteur Visie Magazine Gert-Jan Schaap.

Bron: Website EO Visie

Recensie Nederlands Dagblad, 12-12-2018

 


HSV-Kinderbijbel wil Gods Woord dicht bij kinderhart brengen

2018-11-30-katVR12-jordaan-8-FC_webArtikel Reformatorisch Dagblad, 30-11-2018

Wat moeten we ons voorstellen bij een kinderbijbel bij een specifieke vertaling?
Het klinkt misschien een beetje wonderlijk, geeft Nieske Selles toe. En nee, de verhalen in deze kinderbijbel zouden niet ineens heel anders zijn als er een andere vertaling was gebruikt. „De kinderbijbel past allereerst binnen de doelstelling van het HSV-bestuur: de HSV voor alle doelgroepen beschikbaar maken. Ik denk dat de Bijbelse kernwoorden die erin zijn opgenomen –zoals hart, zachtmoedigheid en bekering– vooral het verschil maken. We leggen belangrijke woorden uit in plaats van ze weg te laten. Dat is bij veel kinderbijbels anders. Ook staat er bij elk verhaal een bijbehorende Bijbeltekst, in de HSV-vertaling.”
Tegelijk blijven de verhalen dicht bij de Bijbeltekst, al is er ruimte voor de eigenheid van de auteurs. Ook was het de opzet dat de doorgaande lijn van de Bijbel duidelijk zichtbaar zou zijn. „We vermijden heftige en gruwelijke verhalen niet, al schrijven we er voorzichtig over. Je kúnt ze ook niet zomaar weglaten. Hoe zou je Gods plan moeten zien als je niet over David en Bathséba vertelt?”

2018-11-30-katVR5-davidenfilistijnen-5-FC_webTekeningen
Marjolein Hund maakte de tekeningen voor de HSV-kinderbijbel en ook zij bleef dicht bij de Bijbeltekst. „Over de ark ligt bijvoorbeeld een blauw kleed, als die door de Jordaan wordt gedragen”, vertelt Selles. „Ik dacht eerst: laat die ark maar zíén. Maar toen ik ging lezen in de Bijbel, ontdekte ik dat de ark altijd bedekt moest zijn met een doek. Marjolein is enkele jaren geleden tot geloof gekomen en voor haar was dit project enorm verrijkend.”

Uit veel van de prenten spreekt terughoudendheid bij het afbeelden van Jezus. Desondanks laat deze kinderbijbel Hem geregeld wél zien.

„Aanvankelijk kregen we van het bestuur de opdracht mee om de Heere Jezus niet af te beelden, net als in de Gespreksbijbel. Maar voor jonge kinderen moet je een andere afweging maken, ontdekten we gaandeweg. Toen we kindertekeningen onder ogen kregen van de intocht in Jeruzalem, met mensen en palmtakken rond een lege ezel, vroegen we ons af: Is dit wat we willen? Daarmee zouden we geen recht doen aan het ontwikkelingsniveau van jonge kinderen. Voor hen moet je dingen zichtbaar maken. Zij kunnen nog niet abstract denken. We zijn er zo zorgvuldig mogelijk mee omgegaan. De opgestane, verheerlijkte Jezus beelden we niet voluit af. Daar kunnen we ons geen voorstelling van maken. Maar hoe kun je uitbeelden dat Jezus de kinderen zegent, zonder Hem af te beelden?”

Vreugdenhil
Nieske Selles gebaart naar de boekenrekjes die boven haar eettafel hangen, vol kinderbijbels. „Die daar” –ze wijst naar de Bijbelse geschiedenis van Joh. Vreugdenhil– „is geschreven door mijn opa. In zijn voorwoord proef ik hetzelfde verlangen als wat ik heb: het Woord van God zo dicht mogelijk en zo eerlijk mogelijk bij het kinderhart brengen.”

U wilt in deze kinderbijbel niet moraliserend te zijn. Opa Vreugdenhil maakte een andere keus.

„Ik heb opa zelf niet gekend. Wel lazen we thuis uit zijn kinderbijbel. Er stonden veel zinnen in als: „Bid maar veel om een nieuw hart”, of: „Vraag maar of je ook een kind van de Heere mag zijn.” Bij deze kinderbijbel was ons uitgangspunt: we willen het Evangelie brengen. We roepen in een verhaal op tot geloof als dat in de Bijbeltekst zelf ook gebeurt. In de gespreksvragen, aan het einde van elk hoofdstuk, wil je graag wel dat het persoonlijk wordt. Dan hoef je niet in het verhaal te moraliseren, maar kun je wat je las al pratend zelf toepassen op je eigen leven. Ik had opa de kinderbijbel bij de HSV graag laten zien. Was dat in zijn tijd gebeurd, dan zou hij vast gedacht hebben: „O, help!” Maar als hij nu leefde, dan denk ik dat hij de beslissingen die we hebben genomen had kunnen meemaken.”

2018-11-30-katVR5-mozes-7-FC_web„Geef Mij jezelf!”
Je hartslag kun je voelen door je hand aan de linkerkant van je borstkas te leggen. Of door twee vingers in je hals te leggen of aan de binnenkant van je pols. Je hartslag zorgt ervoor dat je leeft. Je kunt niet zonder een kloppend hart, zo kun je ook niet zonder Jezus. Jezus zegt: „Geef Me je hart!” Eigenlijk zegt Hij: „Geef Mij jezelf! Ik wil jouw God zijn!” (Kernwoord ”Hart”)

Heilige grond
Plotseling staat er een Man voor Jozua, een Man met een zwaard in Zijn hand. Jozua schrikt. „Hoort U bij ons volk of hoort U bij de vijand?” vraagt hij. „Nee”, zegt de Man, „Ik ben de Leider van het leger van de HEERE.” Eerbiedig knielt Jozua op de grond en hij buigt zijn hoofd. „Mijn HEERE, wat wilt U vertellen tegen Uw knecht?” „Doe eerst je schoenen uit”, zegt de HEERE, „want de grond waarop je staat is heilig.” Dan vertelt de HEERE Jozua precies hoe hij Jericho veroveren moet. Het lijkt onmogelijk, maar de HEERE belooft: „Ik zal je helpen, Ik geef de overwinning.” Dat gelooft Jozua. Hij kent de HEERE al zo lang, hij weet dat God er altijd is, ook nu. Rustig loopt hij terug naar het tentenkamp.” (Citaat uit: ”Jericho”)

Bron: Website Reformatorisch Dagblad

 

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies. 

Copyrighted Image